اسکله و ساحل

  • ثبت مکان شما ثبت مکان شما
    برای ثبت، مکان و اطلاعات مربوطه را به safari@urmia.city ایمیل فرمایید. باتشکر
    شماره تماس :
  • هتل دنیز(باری) ارومیه هتل دنیز(باری) ارومیه
    ارومیه - 57 کیلومتری جاده سلماس - شهرقوشچی - مجتمع اقامتی تفریحی باری(60کیلومتری شهر ارومیه)
    شماره تماس :